Zolux krijgt het statuut van Société à Mission

Zolux is officieel een Société à Mission!

Wat is een Société à Mission?  

Het is een statuut dat wordt toegekend aan bedrijven die over het geheel genomen een positief effect op hun omgeving hebben. Om voor dit statuut in aanmerking te komen, moet het bedrijf: 

 • Een duidelijk omschreven en schriftelijke bestaansreden hebben
 • Sociale, maatschappelijke en milieudoelstellingen hebben 

Société à Mission: de verbintenissen van de Groep

 

Onze bestaansreden:

De creatie van duurzaam geluk voor huisdieren en het gezin waarin ze leven

 

Société à Mission bestaansreden Zolux Groep

De missie die de 400 medewerkers van de groep in Frankrijk en bij de dochterondernemingen dagelijks motiveert:  Het verschil maken. Door onze huisdieren het allerbeste te bieden. Door er elke dag en op onze schaal alles aan te doen om de planeet en de wereld rondom ons te beschermen. Door de toekomst met lef en optimisme tegemoet te gaan. Tegen deze achtergrond brengt ZOLUX sinds 2020 zijn MVO-engagement in praktijk via een programma genaamd ‘Horizon’, dat gebaseerd is op drie hoofdpijlers: Goed voor mijn dier, Gelukkig in mijn werk, Beter voor mijn planeet. 

Focus op HORIZON

 

Na belangrijke maatregelen binnen de groep heeft het bedrijf in 2022 de hoedanigheid van Société à Mission aangenomen. Ons doel is het verschil te maken door huisdieren het allerbeste te bieden, maar ook door er elke dag en op eigen schaal alles aan te doen om de planeet en de wereld rondom ons te beschermen. 

En in augustus 2022 is Zolux officieel een Société à Mission geworden! 

De doelstellingen in onze strategie als Société à Mission

De hoogste kwaliteit leveren 

Met systematische ondersteuning van veterinaire controles en daarnaast participatieve processen voor co-creatie van nieuwe producten die betrekking hebben op verwante dierfamilies. 

In het kader van onze pijler ‘Goed voor mijn dier’ zijn al concrete maatregelen genomen om deze doelstelling te realiseren: 

 • 111 producten hebben het label 1% Pour Les Animaux gekregen 
 • Onze Nutrimeal-lijn is onder veterinair toezicht ontwikkeld met het oog op elke diersoort en de specifieke behoeften van kleine zoogdieren en tamme vogels
 • Onze gemeenschap van testgebruikers, La Tribu, telt nu 2500 leden, die regelmatig betrokken worden bij de ontwikkeling van onze producten

Vermindering van het milieueffect van het bedrijf 

Dankzij verstandige inkoopkeuzes en ecologisch ontworpen producten en verpakkingen, die nu integraal deel uitmaken van het ontwerp- en ontwikkelingsproces. 

In overeenstemming met onze pijler ‘Beter voor mijn planeet’ blijkt deze doelstelling uit verschillende maatregelen: 

 • Ecologisch ontwerpen staat centraal bij de productontwikkeling en bedrijfskeuzes
 • Onze teams hebben het milieueffect van 233 producten verminderd 
 • Milieubewust gedrag aanmoedigen binnen onze teams 

Medewerkers erbij betrekken 

Door ze te informeren over de genomen maatregelen en ze te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken en de missie van het bedrijf.  

Deze concrete doelstelling, die onze pijler ‘Gelukkig in mijn werk’ illustreert, is representatief voor de genomen maatregelen: 

 • Toegang tot scholing om iedereen in staat te stellen zich binnen het bedrijf te ontwikkelen
 • Verbetering van het leefklimaat op het werk door de bouw van nieuwe kantoren 
 • Elk jaar wordt een intern tevredenheidsonderzoek uitgevoerd om verbeterpunten vast te stellen: 90% van onze medewerkers zijn trots om bij Zolux te werken! 

De oprichting van het Comité de Mission

Het is verplicht dat een medewerker zitting heeft in een Comité de Mission. Bij Zolux hebben we ervoor gekozen om zowel drie medewerkers van de Groep als drie externe leden te benoemen. Alle leden hebben een ander profiel. Het is hun taak om de geboekte vooruitgang en de verwezenlijking van de missiedoelstellingen jaarlijks te evalueren. 

Dit comité bestaat uit 3 medewerkers van de ZOLUX Groep, die ieder een van de 3 merken en een afzonderlijk vakgebied vertegenwoordigen: 

 • Soizic Naizet (productmanager Laboratoire Francodex) 
 • Alex Doisneau (technisch medewerker Zolux) 
 • Nicolas Corvisier (salesmanager Saint-Bernard) 

Plus 3 externe leden, die allen zeer betrokken en deskundig zijn op het gebied van maatschappelijke vraagstukken: 

 • Jean-Georges Micol (voormalig hoofd ADI en Regio Nouvelle-Aquitaine) 
 • Thomas Moreau (oprichter van de vereniging YouCare) 
 • Christophe Robin (expert en hoofd ecologisch ontwerp bij CCI Les Landes) 

Alle leden zijn gekozen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en komen 1 of 2 keer per jaar bijeen om jaarlijkse missieverslagen op te stellen. 

 

Infographic downloaden