ONZE ENGAGEMENTEN

Eén visie. Meerdere acties.

ONZE BEDRIJVEN OFFICIEEL SOCIÉTÉS À MISSION

Na belangrijke maatregelen binnen de groep hebben onze bedrijven in 2022 de hoedanigheid van Sociétés à Mission aangenomen. Hun doel is het verschil te maken door huisdieren het allerbeste te bieden, maar ook door er elke dag en op eigen schaal alles aan te doen om de planeet en de wereld rondom ons te beschermen.

Het bedrijf Zolux  Het bedrijf Saint Bernard Het bedrijf Laboratoire Francodex  

 

Infographic downloaden

EERST WOORDEN, DAN DADEN

Duurzame ontwikkeling is een van onze grootste prioriteiten. De groep Zolux wil een actieve rol spelen in het ‘beter consumeren’ en zet zich in voor dier, mens en milieu.

In onze activiteiten hebben we steeds oog voor de toekomstige generaties. Dit betekent dat we onszelf in vraag stellen en de manier herbekijken waarop we ons bedrijf ontwikkelen om zo ‘steeds beter te doen’.

Met de bedoeling om milieuvriendelijker te creëren, produceren en verdelen en om anders samen te werken, in harmonie met de wereld om ons heen.

Deze overtuiging komt tot uiting in onze MVO-inspanningen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). En die gaven we een betekenisvolle naam:

Horizon staat voor een concrete visie. Met ambitieuze doelstellingen, tastbare acties en nauwkeurige indicatoren om onze vooruitgang te evalueren.

Horizon is een traject dat stoelt op 3 pijlers.

Les 3 piliers de notre démarche RSE

GOED VOOR MIJN DIER

We hechten het grootste belang aan de kwaliteit van onze producten en aan de manier waarop we ze ontwikkelen.

1 - De kwaliteit van onze producten garanderen

We kiezen onze grondstoffen heel zorgvuldig en letten op hun labels en conformiteit. Onze voedingsproducten worden goedgekeurd door dierenartsen. En onze nieuwe producten moeten voldoen aan de criteria van ecologisch ontwerp. Zo worden hun functionaliteit en duurzaamheid alsook het welzijn en de veiligheid van het dier verzekerd.

2 - Samenwerking troef

Ook de baasjes mogen hun zegje doen. Wij luisteren naar hen! Door behoeften aan de bron te bestuderen, kun je producten ontwerpen die zowel aan hun verwachtingen als aan die van hun huisdier voldoen! 

Daarom riepen we ‘de Familie’ in het leven, een community van baasjes die samen met onze studiebureaus producten ontwikkelen. Bij deze formule wordt er geluisterd en gedeeld, worden er (altijd goede) ideeën uitgewisseld. En dat nu al 2 jaar lang. 

3 - Dieren zich thuis laten voelen

Onze rol stopt niet bij het ontwerpen van producten voor gezelschapsdieren. We moeten gezinnen ook helpen om hun dier op een geïnformeerde, bewuste en verantwoordelijke manier in huis te nemen. Gidsen, handige tips, uitgebreide handleidingen … We stellen baasjes al het nodige ter beschikking om de ontwikkeling van hun dier in het gezin te bevorderen! r


Wordt er concreet over gepraat?

De Zolux-Group-familie, dat zijn niet minder dan 4500 deelnemers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van minstens 10 productassortimenten per jaar.

GOED IN MIJN JOB

De groep ZOLUX heeft meer dan 450 mensen in dienst, verdeeld over 10 productie- en distributiesites over de hele wereld. Toch stellen we alles in het werk om de waarden van een familiebedrijf uit te dragen, waarbij we menselijk en nederig willen blijven. 

1 - De levenskwaliteit op het werk verbeteren

‘Je goed voelen in je job’ begint met een positieve ervaring in het bedrijf, met het vinden van betekenis voor je functie. We doen er alles aan om een werkomgeving en -voorwaarden tot stand te brengen die het welzijn en de professionele ontplooiing bevorderen, zoals de relatie met onze werknemers.

We zetten ook een programma voor de verbetering van onze lokalen op touw. En elk jaar voeren we een anonieme tevredenheidsenquête bij onze medewerkers zodat iedereen vrij kan vertellen over zijn werkomgeving, opdrachten, hiërarchie, dagelijkse last, ambities ... 

2 - Medewerkers helpen evolueren

We willen onze werknemers een omgeving bieden waarin ze zich erkend voelen en de middelen vinden om zich te ontplooien. Binnen de groep Zolux leren we graag bij! We stellen alles in het werk zodat onze medewerkers hun competenties kunnen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat ze hun kennis kunnen aanpassen in een wereld die vooruitgaat, dat ze een digitale cultuur ontwikkelen en evolueren in hun loopbaan.

3 - Samenwerking aanmoedigen

We zijn ervan overtuigd dat relaties een bron van rijkdom zijn (en leuk zijn!). Daarom moedigen we uitwisseling aan, betrekken we elke medewerker bij het leven van de groep en stimuleren we het nemen van initiatief. Dankzij ons sociale bedrijfsnetwerk kan iedereen de actualiteit van het bedrijf volgen maar ook in contact treden met collega’s, ideeën voorstellen, enquêtes invullen, tips ontdekken of kleine advertenties posten ... Kortom, een complete tool de je kunt gebruiken als je lid wordt van de ZOLUX-familie!

Wordt er concreet over gepraat?

90% van onze medewerkers is tevreden over hun opdrachten. Uit onze tevredenheidsenquêtes blijkt dat ze die interessant en motiverend vinden.
Stabiliteit om sneller vooruit te gaan: 97% van onze functies zijn contracten van onbepaalde duur. 

BETER VOOR MIJN PLANEET

Als het op de bescherming van onze planeet aankomt, is wachten geen optie. We weten het allemaal: we moeten dringend handelen! En dat is wat we elke dag opnieuw doen: proberen onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

1 - Meer ‘Made in Europe’

De groep ZOLUX beschikt over een productiesite in Noord-Frankrijk. En 71% van onze productie gebeurt in Europa. Vandaag willen we onze productie in Europa blijven houden. Voor de groep vormt dit een absolute prioriteit om nog verder te gaan in het beperken van onze CO2-voetafdruk.

We werken daarbij niet alleen. We laten ons graag omringen door mensen die op ons lijken (of ons inspireren). We betrekken dus ook onze partners bij Horizon. We kiezen ervoor om samen te werken met dienstverleners die er zelf ook een MVO-beleid op na houden.

2 - Kiezen voor eco-ontwerp

Onze studiebureaus werken in een geest van constante innovatie en zijn gevormd in ecologisch ontwerp. Of het nu gaat om de keuze van de grondstoffen, het productieproces, de verpakking, afvalbeheer, optimalisatie van het transport … Elke stap in de levenscyclus van een product wordt onder de loep genomen en beantwoordt aan één centrale doelstelling: het beste compromis voor milieu en dier bereiken en zo onze ecologische voetafdruk verkleinen.

3 - Kleinere CO2-voetafdruk

De groep ZOLUX stelt om de 4 jaar een CO2-balans op. Op die manier kunnen we onze milieu-impact meten en onze prioriteiten aanscherpen.

Maar we gaan ook elke dag tot actie over om het verschil te maken. Onze teams worden gesensibiliseerd rond het sorteren van afval en rond eco-ontwerp in het algemeen. We plaatsten waterfonteinen en delen bekers of kopjes uit aan elke medewerker. Dankzij de ideeënbus van ons samenwerkingsplatform kan iedereen suggesties delen om onze impact op het werk te verkleinen. Bij Zolux raken de ideeën nooit op. En dat geldt ook voor de energie die eraan wordt besteedt!

Wordt er concreet over gepraat?

We zeiden het al: geen woorden maar daden (en cijfers!). Elk jaar evalueert de groep ZOLUX zijn evolutie op basis van 17 indicatoren: percentage aan producten gemaakt in Europa/gerecyclede producten, gewicht van de grondstoffen/verpakkingen enz. 

100% van de nieuwigheden die sinds medio 2020 worden ontwikkeld, passen in het charter van eco-ontwerp. Doelstelling 2030: 100% van de catalogi die aan dit charter voldoen.

ONZE MVO-BALANS

Dit jaar publiceren we onze eerste MVO-balans. En die beschrijft en bundelt de acties die we de afgelopen 18 maanden ondernamen om te voldoen aan de engagementen die we formaliseerden met onze 3 pijlers.

 

Je vindt ze hier 👇

Bilan RSE