Gegevensbescherming

Zolux verbindt zich ertoe, in het kader van zijn activiteiten en in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving, de persoonlijke gegevens van de gebruikers van zijn diensten te beschermen, vertrouwelijk te houden en te beveiligen, alsook hun privacy te respecteren.

Dit beleid informeert u over de manier waarop Zolux, zijn onderaannemers en eventuele partners uw persoonlijke gegevens verwerken.

Dit beleid is met name van toepassing op de gebruikers van onze website www.zolux.com

U vindt hieronder onze antwoorden op de volgende vragen:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonlijke gegevens?
 • Welke gegevens worden verzameld?
 • Hoe worden ze verzameld?
 • Waarom worden deze gegeven verzameld?
 • Wat is de rechtsgrond van de verwerking van mijn persoonlijke gegevens?
 • Voor wie zijn mijn gegevens bestemd?
 • Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
 • Waar worden mijn gegevens opgeslagen?
 • Worden mijn gegevens buiten de Europese Unie doorgestuurd?
 • Newsletters
 • Cookies
 • Hyperlinks
 • Worden mijn gegevens automatisch verwerkt?
 • Worden mijn gegevens overgemaakt aan derden?
 • Wat zijn mijn rechten?
 • Hoe kan ik die rechten uitoefenen?
 • Kan dit privacybeleid nog wijzigen?
 • Hoe wordt de veiligheid van mijn gegevens verzekerd?
 • Wat gebeurt er als er gegevens lekken?

Identiteit van de verantwoordelijke voor verwerking

De verantwoordelijke voor verwerking is de firma ZOLUX SAS met een kapitaal van 19.829.920 euro, ingeschreven in het handelsregister van Saintes - Frankrijk, onder het nr. B 431 967 447, met hoofdzetel te 141 Cours Paul Doumer – 17100 Saintes – Frankrijk.

Verzamelde gegevens

Tijdens uw gebruik van onze website kunnen de volgende gegevens worden verzameld:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken: aanspreektitel, interesses
 • Gegevens over de verbinding en het gebruik: verbindingslogs, met inbegrip van uw IP-adres, locatiegegevens, navigatiegegevens, voorkeuren en interesses, bekeken producten, klachten, de inhoud van de opmerkingen en e-mails die u ons stuurde, de e-mailadressen.

Velden die verplicht moet worden ingevuld, worden aangeduid met een sterretje. Sommige gegevens worden automatisch verzameld wanneer u actief bent op onze website.

We voeren ook publieksmetingen uit. Zo meten wij bijvoorbeeld het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken aan de website, de activiteit van de bezoekers aan de website en hoe vaak ze terugkeren.

Bron van de persoonlijke gegevens

Deze gegevens worden verzameld wanneer u:

 • Contact opneemt met de klantendienst (e-mail, instant messaging enz.)
 • Deelneemt aan een spel of wedstrijd
 • Op de website surft en artikels opent
 • Een formulier invult met informatie

Doeleinden

ZOLUX verwerkt persoonlijke gegevens enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijke en wettelijke doeleinden. ZOLUX verwerkt deze gegevens niet als dit niet strookt met deze doeleinden:

 • De identiteit van de klant of gebruiker beheren en die authentificeren
 • De handelsrelatie beheren: klachten en DNV
 • Sturen van commerciële communicatie (zie paragraaf 'Newsletters')
 • Spelletjes en wedstrijden organiseren
 • De dienst-na-verkoop verzekeren
 • Peilingen uitvoeren bij klanten of gebruikers
 • De aanbiedingen en de klantrelatie verbeteren
 • Inkomende mail beheren
 • Aanvragen met betrekking tot de rechten van de betrokken personen beheren
 • Statistieken bij de publieksmeting en marketingstudies opstellen
 • De veiligheid van de platformen en diensten verzekeren
 • De vereiste gegevens bewaren om te kunnen beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen

Rechtsgrond

De gegevens worden verzameld om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (verwerking van een bestelling bijvoorbeeld) of na uw uitdrukkelijke toestemming voor de verzameling van deze gegevens.

Bewaarduur

ZOLUX bewaart de gegevens gedurende drie jaar, te rekenen vanaf het eind van de betrekkingen met de klant of prospect. Die termijn gaat in vanaf de laatste bestelling, of vanaf de laatste inlogactie in het klantenaccount, of het laatste telefoontje naar de klantendienst, of de verzending van een mail naar de klantendienst, of een klik op een hyperlink in een mail afkomstig van ZOLUX, of tot slot na een positief antwoord op een mail waarin wordt gevraagd of de klant commerciële communicatie wilt blijven ontvangen na afloop van de termijn van drie jaar. Na afloop van deze termijn worden de gegevens van de klant of prospect verwijderd. 

De informatie waarmee een recht of contract kan worden bewezen, of die wordt bewaard om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kan echter worden gearchiveerd volgens de wettelijke bepalingen.

Het bijzondere geval van newsletters

De gebruiker kan de informatie die hij wenst te ontvangen op ieder moment aanpassen of zich uitschrijven door te klikken op de speciaal hiervoor bestemde link onderaan iedere newsletter.

De aldus verzamelde gegevens worden overgemaakt aan onze dienstverlener die instaat voor mailings, namelijk de firma SENDINBLUE (zie Bestemmelingen).

We nodigen u uit haar privacybeleid te raadplegen.

Bestemmelingen

De ingezamelde gegevens zijn bestemd voor gebruik door ZOLUX en kunnen worden doorgestuurd naar de onderaannemers waarop ZOLUX mogelijk een beroep doet in het kader van de uitvoering van zijn diensten. ZOLUX verzekert de conformiteit met de vereisten voor gegevensbescherming voor al zijn onderaannemers.

Cookies

Definitie van een cookie

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw terminal (computer, tablet of smartphone) wordt geplaatst of bewaard wanneer u een website bezoekt. Dankzij een cookie kan een website u herkennen en u zo helpen van pagina naar pagina te surfen. Het levert ook beveiligde verbindingen en herinnert zich uw voorkeuren tijdens uw volgende bezoeken. 

ZOLUX gebruikt cookies om de gebruiker te herkennen wanneer die op de website komt.

Voor het rechtstreekse beheer van de cookies op de website kunt u gebruikmaken van de interface die wij u ter beschikking stellen. Deze interface is toegankelijk via de cookiesbanner die verschijnt tijdens uw eerste verbinding met www.zolux.com.

Ze is nadien toegankelijk via de pop-in voor het beheer van cookie.

Cookies verwijderen

De gebruiker kan de cookies die op zijn terminal staan opgeslagen op elk moment uitschakelen. Hiervoor selecteert hij gewoon de juiste instellingen in zijn browser. Die deactivering heeft echter als gevolg dat de toegang tot bepaalde functies van de website, waarmee de diensten van ZOLUX kunnen worden gepersonaliseerd, worden verhinderd.

Het type van gebruikte cookies:

 • Cookies voor prestaties en statistieken: deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop u de website gebruikt (aantal bezoeken, aantal bekeken pagina's, activiteit) via de analysetools van Google Analytics. Met deze cookies kunnen wij problemen met de werking van de website ook opsporen en oplossen, en de website verbeteren.

Het beheer van cookies 

De instelling voor het beheer van cookies en uw keuzes is voor iedere browser anders. Ze wordt omschreven in het hulpmenu van uw browser, waarin u leest hoe u uw cookievoorkeuren kunt aanpassen.

Cookies uitschakelen via de voornaamste browsers:

Internet Explorer 
1) Ga in het menu instellingen naar 'Internetopties'
2) Klik vervolgens op het tabblad 'Privacy'
3) Klik op 'Geavanceerd' om het venster 'Geavanceerde privacyinstellingen' te openen.
4) Vink vervolgens het vakje 'Ignorer la gestion automatique des cookies' aan, kies dan 'Refuser' en sla uw voorkeuren op door op 'OK' te klikken.

Mozilla Firefox 
1) Klik in het menu bovenaan de pagina op 'Opties'.
2) Kies het tabblad 'Privacy & Beveiliging'.
3) Kies in het scrollmenu onder 'Geschiedenis' de optie 'Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis'.
4) Vink naast 'Cookies van derden aanvaarden' de optie 'Nooit' aan en sla uw voorkeuren op.

Google Chrome 
1) Klik in het menu bovenaan de browser op 'Instellingen'.
2) Klik in dit menu 'Instellingen' op 'Geavanceerd'.
3) Kies onder 'Privacy en beveiliging' voor 'Site-instellingen' en vervolgens 'Cookies'.
4) Activeer de knop 'Voorkomen dat websites van derden cookiegegevens opslaan en lezen' en sla uw voorkeuren op.

Safari 
1) Klik in het menu bovenaan op 'Safari' en dan op 'Voorkeuren'
2) Klik op het tabblad 'Privacy'
3) Vink het vakje 'Blokkeer alle cookies' uit en sla uw voorkeuren op.

Deactivering van een interprofessioneel platform

U kunt ook inloggen op de website Youronlinechoices, aangeboden door professionals in de wereld van digitale publiciteit die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance), in Frankrijk beheerd door Interactive Advertising Bureau France. Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden reclameprofessionals op internet en vormt een gecentraliseerde interface waarmee u cookies die mogelijk gebruikt kunnen worden kunt weigeren of aanvaarden, om de reclame die er kan worden getoond aan te passen aan het browsen op uw terminal: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.

ZOLUX informeert u dat deze procedure de weergave van reclame op de websites die u bezoekt niet zal verhinderen. Ze blokkeert enkel de technologieën die het mogelijk maken reclame af te stemmen op uw interesses.

Hyperlinks

Omdat de uitgever van deze website niet de bevoegdheid heeft om te controleren hoe de overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt, wordt de gebruiker uitgenodigd het privacybeleid van de websites waarnaar hij wordt doorverwezen in te kijken.

De plaats waar de gegevens worden opgeslagen

Uw gegevens worden bewaard in Frankrijk of de Europese Unie, op de servers van onze onderaannemers, alsook in onze eigen informaticasystemen.

De niet-overdracht van persoonlijke gegevens

ZOLUX verkoopt of verhuurt uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden aan derden.

ZOLUX maakt uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden, tenzij:

 • U dit verzoekt of uw toestemming geeft voor de bekendmaking ervan
 • De bekendmaking is vereist voor de verwerking van de transacties of de levering van diensten die u hebt aangevraagd (bijv.: de verwerking van een aankoopkaart met firma's die kredietkaarten uitgeven)
 • ZOLUX daartoe wordt verplicht door een regeringsinstantie of wetgevend orgaan, in het geval van een gerechtelijke vordering, een dagvaarding of andere eisen van de regering of het gerecht, of om een wettelijk verzoek te doen of te verdedigen.
 • De derde partij in de uitvoering van de diensten optreedt als agent of onderaannemer van ZOLUX

Uw rechten op uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in te kijken, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt de overdraagbaarheid van die gegevens aanvragen. U hebt ook het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of een beperking ervan te vragen.

U kunt richtlijnen voor de bewaring, verwijdering of bekendmaking van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden formuleren.

U beschikt ook over de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij het bevoegde controleorgaan.

Procedure voor toegang en controle

U kunt uw rechten op ieder moment uitoefenen door contact op te nemen met onze Afgevaardigde voor de Bescherming van Persoonlijke Gegevens via het volgende adres:

rgpd@zolux.com

Iedere aanvraag voor de uitoefening van uw rechten moet vergezeld gaan van een kopie van twee identiteitsstukken (een identiteitskaart van de Europese Unie of paspoort, een verblijfsvergunning of een officieel referentieadres). U ontvangt een antwoord binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de ontvangst van uw verzoek.

Als uw contacten met ZOLUX niet het gewenste resultaat opleverden, kunt u een klacht neerleggen bij het CNIL, het controleorgaan dat toeziet op de naleving van de verplichtingen inzake persoonlijke gegevens in Frankrijk.

Update van het privacybeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan zo nu en dan worden bijgewerkt. U kunt het dus inkijken telkens u persoonlijke informatie meedeelt aan ZOLUX. De datum van de recentste updates verschijnt op deze pagina. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, raden we u aan deze website niet langer te gebruiken om ons persoonlijke informatie te bezorgen. U kunt uw account op elk moment laten verwijderen via een aanvraag hiertoe op het adres « rgpd@zolux.com ».

Genomen maatregelen om de veiligheid van de gegevens te verzekeren

Wij gebruiken ieder technisch middel, in overeenstemming met de regels van de kunst, om de integriteit, veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren, en vooral te verhinderen dat ze worden verdraaid of beschadigd, of dat onbevoegde derde partijen er toegang toe krijgen, met inbegrip van onderaannemers die bepaalde operaties uitvoeren.

Wij beschermen de veiligheid van uw persoonlijke informatie tijdens hun overdracht met de software SSL (Secure Sockets Layer Software), die de informatie die u ingeeft versleutelt nog voor wij ze ontvangen.

Wij handhaven maatregelen voor fysieke en elektronische veiligheid en opslagprocedures ten aanzien van de verzameling, opslag en bekendmaking van persoonlijke informatie van klanten. Omwille van onze veiligheidsprocedures is het mogelijk dat wij u een bewijs van uw identiteit moeten vragen voor wij u toegang kunnen geven tot uw persoonlijke informatie.

Het is belangrijk u te beschermen tegen een onbevoegde toegang tot uw wachtwoord en computer. Indien u een gemeenschappelijke computer gebruikt, zult u na ieder gebruik moeten uitloggen.

Om een grote veiligheid te kunnen garanderen, zou het wachtwoord van uw account minstens het volgende moeten bevatten: 8 tekens, 1 cijfer en 1 speciaal teken.

In het geval van een lek, berichtgeving en oplossing

Niemand is volledig gevrijwaard van een ongeluk of aanval. Daarom verbindt ZOLUX zich ertoe om, in het geval van een veiligheidsprobleem dat een impact op u heeft, het regelgevend orgaan binnen de 72 uur te informeren en ook u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Wij verbinden ons er ook toe alle mogelijke maatregelen te nemen om de impact ervan te beperken.